Türkiye'nin Yükselen Değeri: T7 Petrol
T7 Petrol
İstasyonlarımız
  • Kaliteli

    t7petrolleri.com
  • Güvenli

    t7petrolleri.com
  • Ekonomik

    t7petrolleri.com

Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

T7, dünyada faaliyette bulunduğu her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de insanların sağlık ve güvenliğini korumayı ilke edinmiştir.

Hedefimiz çevresel mükemmellik, güvenlik ve sağlık alanındaki çalışmalarda gösterdiğimiz performans ile dünya çapındaki liderliğimizi sürdürmektir.Çevre duyarlılığı konusundaki hedeflerimiz Güvenlik, Katılım, Kirliliği Önleme, Ürün Yönetimi, Koruma ve Acil Durum Prosedürlerini uygulayarak edindiğimiz saygın konumu devam ettirmektir. 
 

GÜVENLİK 
Güvenlik, tüm çalışanlarımızın sorumluluğu altındadır. Tesislerimiz yaralanma, hastalık ve kazaları önleyecek şekilde uluslarası standartların belirlediği özelliklerle tasarlanmakta, işletilmekte ve korunmaktadır. Sektörde bu alanda yapılan her yeni uygulama istasyonlarımızda hızla hayata geçirilmektedir.

KATILIM 
Bütün çalışanlarımız ve iş ortaklarımız sağlık, emniyet ve çevre konularında eğitimli olup, prosedürleri etkinlikle uygulamakla sorumludurlar. İstasyonlarımız, konusunda uzman ekipler tarafından düzenli olarak denetlenmekte, personelimize konu ile ilgili eğitimler verilmektedir.

KİRLİLİĞİ ÖNLEME 
Kirliliği azalmak ve israfın en alt düzeye indirilmesi amacıyla sürekli yeni yöntemler geliştirilmektedir. 

ÜRÜN YÖNETİMİ 
Ürünlerimizle ilişkili potansiyel riskler, ilgili tüm kurumlarla işbirliği içerisinde ortadan kaldırılmakta ve ürün ömrünün sonuna kadar kontrol altında tutulmaktadır.

KORUMA 
Doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunabilmek için mevcut geliştirme ve izleme yöntemlerimiz sürekli olarak iyileştirilmektedir.

ACİL DURUM PROSEDÜRLERİ 
Acil durumların hızlı bir şekilde çözülmesi ve oluşabilecek her türlü kazanın etkilerinin etkin ve profesyonel bir biçimde hafifletilmesi için gerekli prosedürlerimize titizlikle uyulmaktadır.

T7 Petrol
T7 Petrol
T7 Petrol
T7 Petrol
T7 Petrol
T7 Petrol
T7 Petrol